Dialog Rasulullah SAW dengan Iblis

ketika kami sedang bersama Rasulullah saw di kediaman salah seoranng sahabat Anshar, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah,kemudian terdengar suara orang dari luar rumah :

Iblis laknatullah : Wahai penghuni rumah ,bolehkah aku masuk? sebab kallian akan membutuhkanku.Aku akan menyampaikan banyak hal kepada kalian.

Rasulullah : Itu Iblis Laknatullah. Laknat Allah bersamanya.
Mengetahui bahwa itu iblis Umar ingin membunuhnya.
Rasulullah : Sabar,wahai Umar. bukankah engkau mengetahui bahwa Allah memberinya kesempatan (untuk bertobat atau sesat ) hingga hari kiamat? bukakan pintu untuknya . Aku telah mengetahui bahwa Ia telah diperintahkan oleh Allah untuk datang kesini. Fahamilah apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan seksama.

Pintu lalu dibuka oleh Ibnu Abbas ra. seorang kakek cacat satu mata berdiri disana. Jenggotnya hanya 7 helai ,mirip rambut kuda . bertaring,mirip taring babi dan bibirnya mirip bibir sapi.

Iblis : Salam untukmu Muhammad, salam untuk yang hadir.
Nabi saw : Salam hanya milik Allah swt. Sebagai makhluk terlaknat, apa keprluanmu?
Iblis : Wahai Muhammad, aku datang kesini bukan ats kemauanku,namun karena terpaksa
Nabi saw : Siapa yanng memaksammu?
Iblis : Seorang malaikat utusan Allah mendatangiku dan bekata padaku ” Allah swt memerintahkan untuk mendatangi Muhammad , merendahkan dirimu,sambil memberitahu kepadanya caranya menggoda manusia. jawab dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah , jika berdusta satu kali saja ,maka Allah membuat diriku menjadi debu yang ditiup angin.
Sekarang aku dihadapanmu,tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. jika aku berdusta maka aku akan di caci oleh setiap musuhku. tidak ada sebuah kemalangan yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh.
Orang yang dibenci Iblis
Nabi saw : Kalau kau jujur,manusia mana yang paling kau benci ?
Iblis : Kamu, kamu dan orang sepertimu (sambil menunjuk Nabi dan sahabat) adalah makhluk Allah yang paling aku benci
Nabi saw : siapa selanjutnya ?
Iblis : Pemuda bertakwa yang mengabdikan dirinya kepada Allah swt.
Nabi saw : siapa lagi ?
Iblis : Orang alim (ilmuwan) lagi wara’ (loyal kepada islam)
Nabi saw : siapa lagi ?
Iblis : seorang fakir yanng sabar yanng tak pernah mengeluhkannya kepada orang lain selama 3 hari maka Allah swt memberikan pahala kepadanya
Nabi saw : lalu siapa lagi ?
Iblis : Orang kaya yang bersyukur
Nabi saw : Apa tanda-tanda kesyukurannya ?
Iblis : Ia mengambil kekeyaannya dari tempat yang (halal) dan mengeluarkannya ( rela dan ikhlas) juga dari tempatnya.
Nabi saw : menurutmu seperti apa Abu Bakar ?
Iblis : ia tidak pernah mau mengikuti ajakanku pada mas jahiliyah apalagi ketika sudah masuk islam.
Nabi saw : Kalau Umar bin khattab?
Iblis : Demi Allah , setiap aku berjumpa dengannya aku takut sekali. Aku pasti kabur.
Nabi saw : Bagaimana dengan Utsman Bin Affan ?
Iblis : Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya
Nabi saw : Ali Bin Abi Thalib?
Iblis : Aku berharap kepalaku selamat (tidak lepas) menghindarinya. Dan ia mau melepaskanku,tapi ia tidak mau melakukannya (Alli bin Abi Thalib selalu berdzikir kepada Allah swt)
Amalan yang menyakiti Iblis
Nabi saw : Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat seseorang dri umatku yang hendak shalat
Iblis : Aku merasa panas dingin dan gemetar
Nabi saw : kenapa?
Iblis : Setiap hamba Allah yang bersujud sekali kepada Allah, Allah akan meninggikan satu tingkat
Nabi saw : jika seorang umatku shaum?
Iblis: tubuhku terikat hingga ia berbuka puasa
Nabi saw : Jika ia berhaji?
Iblis :Aku seperti orang gila
Nabi saw : Jika ia membaca AlQur’an ?
Iblis : Aku merasa meleleh laksana timah yanng dibakar di atas api
Nabi saw : Jika ia bersedekah ?
Iblis : Orang tersebut seperti membelah tubuhku dengan gergaji
Nabi saw : Mengapa bisa begitu ?
iblis : Dalam sedekah itu ada 4 keuntungan baginya 1.Keberkahan pada hartanya 2.Hidupnya disukai banyak orang 3.Sedekah itu kelak menjadi hijab dirinya 4.segala musibah terhalau dari dirinya
Nabi saw : Apa yang dapat melelehakan tubuhmu ?
Iblis : Taubat orang yang bertaubat
Nabi saw : Apa yang dapat membakar hatimu ?
Iblis : Istighfar yang dilantunkan siang dan malam
Nabi saw : Apa yang dapat mencoreng wajahmu ?
Iblis : Sedekah yang dilakukan diam-diam
nabi saw : Apa yang dapat menusuk matamu ?
Iblis : Shalat fajar (subuh )
Nabi saw : Apa yang dapat memukul keras kepalamu ?
Iblis : Shalat berjamaah
Nabi saw :Apa yang paling menganggu pikiranmu?
Iblis : majelis para ulama ( merembugkan kabaikan)
Kebiasaan hidup yang menjadi teman iblis
Nabi saw : Bagaiman cara makanmu ?
iblis : Dengan jari-jari tangan kiriku
Nabi saw : Dimanakah kau menaungi anak-anakmu pada musim panas ?
Iblis : Dibawah kuku-kuku manusia yang kotor
Nabi saw : Siapa temanmu?
Ibllis : pemakan riba
Nabi saw : Siapa sahabatmu?
Iblis : pezina
Nabi saw: Siapa temen tidurmu ?
Iblis : Pemabuk
Nabi saw : siapa tamumu ?
Iblis : pencuri
Nabi saw :siapa utusanmu ?
Iblis : Tukang sihir
Nabi saw :Apa yang membuatmu gembira ?
Iblis : Orang -orang yang membuat janji palsu dan perceraian
Nabi saw : Siapa kekasihmu?
Iblis : orang yang meninggalkan shalat jum’at
Nabi saw : siapa manusia yang paling membahagiakanmu ?
iblis : orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja

Orang yang ikhlas membuat iblis tak berdaya

Rasulullah saw bersabda ” segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu ”

Iblis segera menimpali ” tidak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari kiamat . Bagaimana kalian bisa bahagia , sementara aku bisa masuk kedalam aliran darah mereka dan mereka tidak melihatku. Demi yang menciptakan diriku dan yang memberiku kesempatan hingga hari kiamat, aku akan meyesatkan mereka. Yang bodoh, yang pintar, yang bisa membaca dan yang buta huruf , yang durjana dan yang saleh, kecuali hamba Allah yang ikhlas.

Nabi saw : Siapa orang yang ikhlas menurutmu?
Iblis : Tidakkah kau tahu wahai Muhammad , Bahwa siapa saja yang menyukai emas dan perak , ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seseorang yang tidak suka dinar dan dirham,tidak suka pujian sanjungan , aku bisa pastikan dia orang yang ikhlas. Maka aku akan meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai hartanya ,sanjungan dan hatinya masih terikat dengan kesenagan dunia , bisa jadi nantinya ia akan sangat patuh padaku.

Iblis di bantu oleh 70.000 anaknya plus para syeitan dan cara menggoda

Iblis :Tahukah kamu Muhammad , bahwa aku punya 70.000 anak setiap anak dibantu 70.000 syetan. Sebagian aku tugaskan untuk mengganggu ulama , sebagian mengganggu anak muda , sebagian mengganggu orangtua dan sebagian anakku ku tugaskan kepada para zuhud (yang mencintai akherat dari pada dunia)
Ada anakku yang suka mengencingi telinga manusia yang menyebabkan orang itu tertidur pada shalat berjamaah . tanpanya, manusia tidak akan mengantuk pada waktu shalat berjamaah.
Ada anakku yang suka menaburkan sesuatu dimata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama. mereka lalu tertidur dan pahalanya terhapus.
Ada anakku yang senang berada dilidah manusia . jika seseorang melakukan kebajikan , kemudian ia berkata kepada manusia maka 99% pahalanya akan terhapus.
Pada setiap wanita yang berjalan diluar rumah , anakku dan setan pendampingnya duduk di pinggul dan pahanya , lalu menghiasinya agar orang-orang memandanginya. syetan berkata kepada perempuan itu agar mengulurkan tangannya . Perempuan itu mengeluarkan tangannya , lalu syetan menghiasi kukunya.
Anak-anakku menyusup berubah bentuk dari satu kondisi ke kondisi lain , untuk menggoda manusia sampai terhempas dari rasa ikhlas mereka. Akhirnya mereka menyembah Allah tanpa keikhlasan ,namun mereka tidak merasa. Tahukah kamu Muhammad, bahwa ada seorang Rahib yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun, setiap orang sakit di do’akan olehnya , sembuh dari penyakitnya seketika . tetapi aku terus menggodanya hingga ia berzina,membunuh dan kufur.
Tahukah kamu Muhammad,dusta berasal dariku? akulah makhluk pertama yang berdusta . Pendusta adalah sahabatku. siapa saja yang bersumpah dengan berdusta ia adalah kekasihku.
Tahukah kau Muhammad ,aku bersumpah kepada Adam dan hawa dengan nama Allah bahwa aku menasehatinya ? sumpah dusta adalah kegemaranku. ghibah(gosip) dan namimah(adu domba) adalah kesenanganku. kesaksian palsu adalah kegembiraanku. orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya ia berada di pinggir dosa , walau hanya sekali dan walau ia benar. sebab siapa saja yang membiasakan dengan kata-kata cerai , isterinya menjadi haram baginya. kemudian ia akan beranak cucu hingga kiamat, maka semua anak-anaknya itu adalah anak zina dan ia masuk neraka itu karena satu kata : cerai
Wahai Muhammad , Umatmu ada yang mengulur-ulur waktu shalatnya. setiap hari hendak berdiri untuk shalat , aku bisikan padanya bahwa waktu masih lama. kamu masih sibuk. lalu ia menundanya sampai ia melakukan shalat diluar waktu. shalatnya itu akan dipukulkan ke mukanya.
Jika ia berhasil mengalahkanku , kubiarkan ia shalat. Namun ku bisikan ketelinganya : lihat kiri dan kananmu , ia pun menoleh. ku usap pula dengan tanganku dan kucium keningya seraya membisikan : shalatmu tidak sah. bukankah kamu tahu Muhammad, bahwa orang yang banyak menoleh dalam shalatnya maka shalatnya akan dipukulkan kemukanya.. Jika ia shalat sendirian , kusuruh dia bergegas . shalatnyapun seperti ayam mematuk beras.
Jika ia berhasil mengalahkanku , lalu ia shalat berjamaah , aku ikat lehernya dengan tali , hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam melakukannya. Tahukah kau Munhammad, bahwa melakukan seprti itu bisa membatalkan shalatnya dan kelak wajahnya akan diubah menjadi wajah keledai.
Jika ia berhasil mengalahkanku, kutiup hidungnya hingga ia menguap dalam shalat jika ia tidak menutup mulutnya, syaitan akan masuk kedalam dirinya . Didalam sana aku akan membuat dirinya bertambah serakah dan membuat dirinya semakin gila dunia. Ini akan membuatnya semakin taat kepadaku.
Kebahagiaan apa yang engkau dapatkan, Sementara aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan shalat. Kukatakan padanya ” kamu tidak wajib shalat,shalat hanya untuk orang yang berkecukupan dan sehat.Orang miskin dan sakit tak perlu shalat. jika kehidupanmu berubah maka kamu wajib shalat.” jika ini terjadi maka ia mati dalam kekafiran . Jika ia mati dalam meninggalkan shalat maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan.
Wahai Muhammad,Demi yang menciptakanku jika aku berdusta maka Allah akan menjadikan aku debu. Bagaimana mungkin engkau dapat bergembira dan bangga dengan umatmu sementara seperenam mereka ku keluarkan dari islam?

10 Permintaan Iblis Kepada Allah Swt :

1. Aku meminta agar Allah membiarkanku berbagi alam harta dan anak manusia ,Allah mengizinkan ” Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak. Dan janjikanlah mereka (tetapi) tidaklah janji setan kecuali semua itu tipuan”(QS.Al Isra-64)
Aku akan makan dari harta yang tidak dizakatkan.Aku juga makan makanan haram yang bercampur dengan riba . ku makan juga makanan yang tidak dibacakan atas nama Allah
2. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang-0orang yang berhubungan (bersetubuh) dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Setan akan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan.
3. Aku minta agar aku bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan yang berjalan tidak untuk tujuan yang halal.
4. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku.
5. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagi masjidku.
6. Aku minta agar Allah menjadikan sya’ir ( dari penyair) sebagai qur’anku.
7. Aku meminta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku.
8. Aku meminta agar Allah memberikanku saudara , yaitu orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat . Allah berfirman “Orang yang boros adalah saudara-saudara setan.”(QS.Al Isra’ 27)
9. Aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatku. (dengan seizin Allah hanya sebagian saja yang bisa melihatku)
10. Aku meminta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab ” silahkan ” dan aku bangga dengan kemampuan tersebut hingga hari kiamat. sebagian besar manusia bersamaku dihari kiamat.

Penutup

Iblis berkata ” Wahai Muhammad , aku tidak bisa menyesatkan orang, aku hanya bisa membisikkan dan menggoda . jika aku bisa menyesatkan maka tidak akan tersisa seorangpun ! Sebagaimana dirimu , kamu tidak dapat memberikan hidayah sedikitpun. Engkau hanya Rasul yamg menyampaikan amanah . Jika kau bisa memberi hidayah maka tak ada seorangpun yang kafir di muka bumi ini. Bahkan engkau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya.
Orang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara sejak dalam kandungan ” Mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati Allah “(QSHud :118-119)
“sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku” (QS.Al Ahzab :38)
Wahai Muhammad Rasulullah , takdir telah ditentukan dan tinta pena telah lama kering . Maha suci Allah yang telah menjadikanmu pemimpin para nabi dan Rasul , pemimpin penduduk surga dan telah menjadikan aku pemimpin penduduk neraka jahanam . Aku ini si celaka terusir. Inilah yang ingin aku sampaikan kepadamu dan aku tak berbohong.

*sumber hadits : diriwayatkan dari Muadz bin Jabal ra & dari Ibnu Abbas ra
*Judul asli : Syajaratul kaun dan hikayah iblis . Risalah Muhyiddin, Ibnu Al A’rabi( mesir : mustafa al babi al halabi waauladuh,1360/1941)

Advertisements

2 thoughts on “Dialog Rasulullah SAW dengan Iblis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s